Quy định về tuyên truyền đề án sắp xếp lại việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đến năm 2030

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Bộ Nội vụ thì việc tuyên truyền đề án sắp xếp lại việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đến năm 2030 được quy định thế nào?

  • Quy định về tuyên truyền đề án sắp xếp lại việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đến năm 2030
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 902/QĐ-BNV năm 2019 quy định công tác thông tin, tuyên truyền đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 như sau:

   - Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thường xuyên quán triệt, tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;

   - Các đơn vị làm công tác truyền thông, báo chí thuộc, trực thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ để thực hiện hoàn thành các mục tiêu tại Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn