Quy định về việc cho ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao

26/04/2022

Cho tôi hỏi: Việc cho ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao được quy định thế nào? Nhờ giải đáp.

  • Căn cứ Điều 16 Quy chế kèm theo Quyết định 600/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định việc cho ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao như sau:

   - Tùy thuộc vào nội dung của vấn đề, Chủ tịch Hội đồng quyết định việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng khoa học bằng văn bản.

   - Các tài liệu liên quan đến vấn đề cần xin ý kiến của Hội đồng khoa học phải được chuyển đầy đủ đến các thành viên để nghiên cứu, cho ý kiến trong thời hạn ít nhất là 3 ngày làm việc.

   - Thư ký Hội đồng khoa học có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, xây dựng kết luận của Hội đồng khoa học theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Quy chế này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn