Quy định về việc ký văn bản của lãnh đạo Vụ pháp chế

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của Vụ pháp chế. Cho tôi hỏi quy định về việc ký văn bản của lãnh đạo Vụ pháp chế được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 15 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì quy định về việc ký văn bản của lãnh đạo Vụ pháp chế như sau:

   1. Vụ trưởng có thẩm quyền ký tất cả các văn bản của Vụ Pháp chế, trực tiếp ký các văn bản sau:

   - Văn bản theo phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước.

   - Văn bản trình lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

   - Văn bản gửi đồng thời các Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

   - Các văn bản ký Thừa lệnh Tổng Kiểm toán nhà nước.

   - Các Báo cáo thẩm định Dự thảo Báo cáo kiểm toán; Báo cáo kiểm toán.

   - Văn bản về công tác cán bộ.

   - Các văn bản khác Vụ trưởng thấy cần thiết.

   2. Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng giao ký thay các văn bản sau:

   - Văn bản xử lý các vấn đề cụ thể phát sinh theo lĩnh vực được Vụ trưởng phân công phụ trách.

   - Báo cáo thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán được phân công phụ trách;

   - Một số văn bản quy định tại Khoản 1 Điều này và văn bản khác do Vụ trưởng ủy quyền.

   - Khi Vụ trưởng vắng mặt, Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng ủy quyền điều hành công việc của Vụ Pháp chế ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Vụ trưởng.

   Trên đây là quy định về việc ký văn bản của lãnh đạo Vụ pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn