Quy trình bổ nhiệm vào ngạch giáo sư

26/04/2022

Quy trình bổ nhiệm vào ngạch giáo sư được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hữu Đức. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quy trình bổ nhiệm vào ngạch giáo sư được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Hữu Đức (huuduc*****@gmail.com)

  • Quy trình bổ nhiệm vào ngạch giáo sư được quy định tại Điều 21 Nghị định 20/2001/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư. Cụ thể là:

   1. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, sau đại học công lập :

   a) Cơ sở giáo dục lập danh sách những người thuộc diện bổ nhiệm vào ngạch giáo sư hoặc ngạch phó giáo sư gửi đến cơ quan cấp Bộ;

   b) Cơ quan cấp Bộ đề nghị bằng văn bản những người được đề nghị bổ nhiệm vào ngạch giáo sư hoặc phó giáo sư gửi Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

   c) Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ra quyết định bổ nhiệm những người có đủ tiêu chuẩn vào ngạch giáo sư hoặc ngạch phó giáo sư sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   2. Đối với các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học bán công, dân lập, tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục đại học và sau đại học ngoài công lập) : Hiệu trưởng lập danh sách những người đã được công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư cần bổ nhiệm vào vị trí giáo sư hoặc phó giáo sư gửi đến Hội đồng quản trị của cơ sở. Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết của Hội đồng ra quyết định bổ nhiệm giáo sư hoặc phó giáo sư của trường sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Ngoài ra, quy trình bổ nhiệm vào ngạch giáo sư đối với các cơ sở giáo dục đại học, sau đại học công lập được hướng dẫn bởi Khoản A Mục II Thông tư 22/2003/TT-BNV.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy trình bổ nhiệm vào ngạch giáo sư. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 20/2001/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 21 Nghị định 20/2001/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn