Quy trình quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính

26/04/2022

Liên quan đến việc quy hoạch lãnh đạo các cấp. Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy trình quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào?

  • Quy trình quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính quy định tại Điều 7 Quyết định 569/QĐ-BTC năm 2017, cụ thể như sau:

   Việc quy hoạch công chức, viên chức ở các cấp đơn vị của Bộ Tài chính được thực hiện theo 5 bước:

   Bước 1: Đề xuất chủ trương quy hoạch (thực hiện đồng thời với việc rà soát quy hoạch hàng năm).

   Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu giới thiệu quy hoạch.

   Bước 3: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.

   Bước 4: Thông qua danh sách quy hoạch ở cấp đơn vị.

   Bước 5: Phê duyệt quy hoạch (bao gồm cả nội dung lấy ý kiến hiệp y của cấp ủy đảng có thẩm quyền - nếu có).

   Trình tự, thủ tục tiến hành các bước quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Mục II, Mục III, Mục IV Chương này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn