Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ nổ mìn

26/04/2022

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ nổ mìn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Thì Hải My, hiện đang là sinh viên. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ nổ mìn của doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu học tập. Cho tôi hỏi, các tổ chức, doanh nghiệp thuê dịch vụ nổ mìn có các quyền và nghĩa vụ nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Hải My (haimy*****@gmail.com)

  • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ nổ mìn được quy định tại Khoản 3 Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. Cụ thể là:

   a) Không phải có giấy phép đối với hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đã thuê dịch vụ nổ mìn;

   b) Chỉ được thuê một tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nổ mìn cung ứng một loại dịch vụ nổ mìn tại một vị trí, địa điểm;

   c) Theo sự điều hành của bên cung ứng dịch vụ nổ mìn trong các hoạt động cụ thể khi bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

   d) Hợp tác, tạo điều kiện hỗ trợ bên cung ứng dịch vụ nổ mìn các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

   Ngoài ra, tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ nổ mìn có các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê dịch vụ nổ mìn không trái quy định pháp luật và các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ nổ mìn. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn