Quyết định và thời hiệu thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?

26/04/2022

Quyết định và thời hiệu thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm cán bộ xã. Tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập hỗ trợ. Quyết định và thời hiệu thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Vũ (vu*****@gmail.com)

  • Quyết định và thời hiệu thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định tại Điều 22 Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định 56/2016/NĐ-CP như sau:

   1. Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm các nội dung cơ bản sau đây:

   a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   b) Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;

   c) Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người được giáo dục;

   d) Hành vi vi phạm pháp luật; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng;

   đ) Tên và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục.

   Trường hợp đối tượng được giáo dục là người chưa thành niên, thì phải ghi rõ cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm phối hợp quản lý.

   Trường hợp đối tượng được giáo dục là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định, thì phải ghi rõ giao cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục.

   Trường hợp đối tượng được giáo dục là người nghiện ma túy, thì phải ghi rõ hình thức cai nghiện, điều trị nghiện; cá nhân, tổ chức có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong việc quản lý, giúp đỡ người nghiện;

   e) Thời hạn áp dụng biện pháp; ngày thi hành quyết định;

   g) Quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

   2. Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn tối đa là 02 ngày làm việc, kể từ ngày có hiệu lực, quyết định được gửi cho người được giáo dục, gia đình người được giáo dục, cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

   3. Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn hết thời hiệu thi hành sau 06 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật xử lý vi phạm hành chính. Trong trường hợp người phải chấp hành quyết định cố tình trốn tránh việc thi hành thì thời hiệu thi hành được tính kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.

   Trên đây là quy định về Quyết định và thời hiệu thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 111/2013/NĐ-CP .

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn