Dự kiến: Chứng minh nhân dân sau ngày 31/12/2024 sẽ không còn giá trị sử dụng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 04/05/2023

Xin hỏi: Có phải sắp tới Chứng minh nhân dân sau ngày 31/12/2024 sẽ không còn giá trị sử dụng không?- Câu hỏi của anh Nghi (Bạc Liêu).

  • Dự kiến độ tuổi nào phải đổi thẻ căn cước công dân?

   Tại Điều 22 Dự thảo Luật Căn cước công dân về độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân có dự kiến như sau:

   Độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân

   1. Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

   2. Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

   Như vậy, dự kiến căn cước công dân sẽ phải được đổi khi công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

   Nếu thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi phải được đổi căn cước công dân thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

   Sắp tới Chứng minh nhân dân sau ngày 31/12/2024 sẽ không còn giá trị sử dụng? (Hình từ Internet)

   Đề xuất: Chứng minh nhân dân sau ngày 31/12/2024 sẽ không còn giá trị sử dụng?

   Tại Điều 45 Dự thảo Luật Căn cước công dân có đề xuất về thời hạn sử dụng của chứng minh nhân dân như sau:

   Quy định chuyển tiếp

   1. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

   2. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định các thủ tục về đính chính, thay đổi thông tin liên quan đến Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong các giấy tờ nêu trên.

   Như vậy, theo dự thảo mới có đề xuất thì chứng minh nhân dân chỉ được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024 và sau ngày 31/12/2024 sẽ không còn giá trị sử dụng.

   Tuy nhiên, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

   Dự thảo có đề xuất giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân như thế nào?

   Tại Điều 21 Dự thảo Luật Căn cước công dân đề xuất về giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân như sau:

   - Thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

   - Thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

   - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và các thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước;

   Được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

   Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước.

   - Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ căn cước công dân theo quy định của pháp luật.

   Lưu ý: Dự thảo Luật Căn cước công dân vẫn đang được lấy ý kiến và chưa có hiệu lực thi hành.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn