Sau khi có quyết định tuyển dụng công chức Viện kiểm sát thì người được tuyển dụng phải đến nhận việc trong bao lâu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/03/2023

Xin hỏi thời hạn đến nhận việc sau khi có quyết định tuyển dụng công chức Viện kiểm sát là bao lâu? - Câu hỏi của Trung Tín (Quảng Ninh).

  • Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân cần đáp ứng điều kiện gì?

   Tại Điều 15 Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-VKSTC năm 2021 có quy định về xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

   Xác định người trúng tuyển

   1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

   a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

   b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

   2. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

   3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển sau.

   Như vậy, người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân cần đáp ứng điều kiện như sau:

   - Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

   - Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

   (Hình từ Internet)

   Sau khi có quyết định tuyển dụng công chức Viện kiểm sát thì người được tuyển dụng phải đến nhận việc trong bao lâu?

   Căn cứ vào Điều 20 Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-VKSTC năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành như sau:

   Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc

   1. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, xác minh hồ sơ của người trúng tuyển, ra quyết định tuyển dụng sau khi được sự đồng ý của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

   2. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng ghi thời hạn khác; trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trên quyết định tuyển dụng.

   3. Trường hợp người được tuyển dụng không đến nhận việc sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

   4. Trường hợp người trúng tuyển bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng theo quy định tại khoản 4 Điều này thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí cần tuyển dụng, nếu có đủ các điều kiện theo quy định.

   5. Người được tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Mục 2 Chương III Quy chế này khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển phải có bản cam kết công tác từ 05 năm trở lên tại đơn vị được xét tuyển. Nếu đơn vị quản lý, sử dụng vi phạm cam kết này, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét trách nhiệm theo quy định tại Điều 29 quy chế này; đồng thời yêu cầu điều động công chức đó về đúng nơi đã cam kết công tác.

   Theo đó, trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng ghi thời hạn khác; trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn đề nghị gia hạn.

   Thời gian gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trên quyết định tuyển dụng.

   Thời gian hoàn thiện hồ sơ của người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức Viện kiểm sát là bao lâu?

   Căn cứ vào Điều 19 Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 401/QĐ-VKSTC năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành như sau:

   Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

   Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan nơi đăng ký tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

   Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì phải làm đơn đề nghị gia hạn gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cần tuyển dụng trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thời gian gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

   1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

   2. Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

   3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

   4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

   5. Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

   6. Bản cam kết công tác tại đơn vị được tuyển dụng từ 05 năm trở lên đối với trường hợp xét tuyển theo điểm b khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

   7. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

   Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan nơi đăng ký tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

   Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì phải làm đơn đề nghị gia hạn gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cần tuyển dụng trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, thời gian gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn