Sinh con thứ ba chưa bị kỷ luật có được nâng lương trước thời hạn?

Ngày hỏi:12/03/2019

Chào ban biên tập, tôi đang là đảng viên tôi có chút thắc mắc sau: tôi là đảng viên sinh con thứ 3 nhưng chưa xét kỷ luật thì có được nâng lương trước thời hạn không? Xin giải đáp giúp tôi với ạ.

toanh****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong công tác đã được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản nếu đáp ứng được các điều kiện sau thì được nâng lương trước thời hạn:

   Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh;

   - Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian giữ bậc xét nâng bậc lương thường xuyên;

   - Đối với cán bộ, công chức phải đạt thêm các tiêu chuẩn như: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức;

   - Đối với viên chức phải đạt thêm tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Đối với trường hợp của bạn là Đảng viên vi phạm về chính sách kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ ba). Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

   + Cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba sẽ bị cơ quan đơn vị kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng và của đơn vị.

   + Trường hợp của bạn cho dù chưa bị xử lý kỷ luật, chứ không phải là sẽ không xem xét kỷ luật. Tuy nhiên khi bạn sinh con thứ ba thì sẽ phải nghỉ chế độ thai sản thì cơ quan, đơn vị đều biết. Nếu xét tăng lương trước hạn cho bạn thì sẽ không khách quan và thiếu minh bạch, do đó đơn vị sẽ không xét nâng lương trước hạn cho bạn.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn