Sở Tài chính có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh?

26/04/2022

Sở Tài chính có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Bạn đọc Nguyễn Hương Quế, địa chỉ mail nguyen****@gmail.com hỏi: Tôi hiện đang sống tại Tp.HCM. Tôi rất quan tâm tới các hoạt động liên quan tới môi trường của thành phố, đặc biệt là các hoạt động liên quan tới quản lý bùn thải. Việc quản lý bùn thải không phải là một vấn đề đơn giản tại thành phố này, nó rất cần sự phối hợp giữa các ban ngành, trong đó có sự tham gia của Sở Tài chính. Cho tôi hỏi: Sở Tài chính có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới trách nhiệm quản lý nhà nước về bùn thải được quy định tại Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Có hiệu lực từ ngày 19/09/2015), theo đó:

   Sở Tài chính có trách nhiệm trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

   a) Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận - huyện thẩm định dự toán kinh phí hàng năm cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải phát sinh từ hệ thống thoát nước đô thị, các trạm/nhà máy xử lý nước thải và nước cấp tập trung do nhà nước làm chủ sở hữu trên địa bàn Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Luật Ngân sách nhà nước.

   b) Chủ trì, hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thẩm định đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 Quy định này để trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

   (Điều 8, Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Tp.HCM)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề: Sở Tài chính có trách nhiệm gì trong quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn