Tập sự viên chức đối với chức danh là bác sĩ bao nhiêu tháng?

26/04/2022

Tập sự viên chức đối với chức danh là bác sĩ bao nhiêu tháng? Nội dung tập sự viên chức đối với bác sĩ gồm những gì?

Chào ban biên tập, em là sinh viên đại học y mới ra trường, đã thi tuyển xong viên chức, bây giờ được thông báo tới thời gian tập sự thì không biết thời gian tập sự là bao lâu và phải tập sự những nội dung gì? Xin được giải đáp.

  • Tập sự viên chức đối với chức danh là bác sĩ bao nhiêu tháng?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định thời gian tập sự như sau:

   2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

   a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

   b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;

   c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

   d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

   Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

   Như vậy, thời gian tập sự viên chức đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng.

   Nội dung tập sự viên chức đối với bác sĩ gồm những gì?

   Theo Khoản 3 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   3. Nội dung tập sự:

   a) Nắm vững quy định của pháp luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập nơi công tác; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   b) Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn