Tập thể được đề nghị bằng khen của Chính phủ

26/04/2022
Tập thể là phòng chuyên môn thuộc sở có đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích năm công tác được không?
  • Theo quy định tại Khoản 3, Điều 23, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 thì “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

   “- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 3 năm trở lên;

   - Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   - Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 1 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.”

   Và theo quy định tại Điều 16, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15-1-2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì phòng chuyên môn thuộc sở không thuộc đối tượng tổ chức khối, cụm thi đua của tỉnh và được xét tặng Cờ thi đua UBND tỉnh. Như vậy, phòng chuyên môn thuộc sở hiện nay không có cơ sở đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích năm công tác.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 3, Điều 23, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP Tải về
  • Điều 16, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn