Thẩm quyền cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Ngày hỏi:20/07/2017

Thẩm quyền cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoàng Đạt. Tôi được biết các cơ quan, tổ chức, cá nhân để được mang vũ khí, các công cụ hỗ trợ vào lãnh thổ Việt Nam thì phải xin giấy phép. Cho tôi hỏi, ai là người có thẩm quyền cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Hoàng Đạt (Hoangdat*****@gmail.com)

  • Thẩm quyền cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. Cụ thể là:

   4. Hồ sơ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan Công an có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   5. Thủ tục cấp giấy phép đối với trường hợp mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

   Vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất, bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.

   Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp.

   Để mang vũ khí, công cụ hỗ trợ ra, vào lãnh thổ Việt Nam phải có sự đồng ý của cá nhân, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản có giá trị pháp luật. Trong đó:

   - Cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ dùng để bảo vệ đối tượng cảnh về; dùng để luyện tập, thi đấu thể thao; triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm; làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật ra, vào lãnh thổ Việt Nam.

   - Cá nhân, cơ quan Bộ Quốc phòng có thẩm quyền cấp giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ ra, vào lãnh thổ Việt Nam theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thẩm quyền cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm thông tin tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn