Thẩm quyền của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia trong việc xem xét kết quả giám sát

Ngày hỏi:23/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Lê Văn Tấn, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Đà Nẵng, có thắc mắc tôi mong muốn nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Thẩm quyền của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia trong việc xem xét kết quả giám sát được quy định ra sao?

  • Thẩm quyền của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia trong việc xem xét kết quả giám sát quy định tại Điều 26 Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

   1. Trường hợp Thẩm phán có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận xử lý của cơ quan có thẩm quyền thì Hội đồng yêu cầu Chánh án nơi Thẩm phán công tác tiến hành kiểm điểm làm rõ hành vi, mức độ vi phạm của Thẩm phán, xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng;

   Đối với Thẩm phán có hành vi vi phạm pháp luật và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Hội đồng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các hình thức kỷ luật theo quy định.

   2. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến quyền, lợi ích của Thẩm phán, Hội đồng kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền áp dụng các biện pháp để bảo vệ Thẩm phán;

   3. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng Thẩm phán theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn