Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao ra sao?

26/04/2022

Theo quy định mới của Tòa án nhân tối cao thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao ra sao? 

  • Căn cứ theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lừ từ ngày 10/08/2020) quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao như sau:

   Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao.

   Trên đây là các trường hơp thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-TANDTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn