Thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chánh án Tòa án nhân dân được quy định ra sao khi áp dụng quy định mới?

26/04/2022

Quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chánh án Tòa án như thế nào khi đưa quy định mới vào áp dụng?

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 22 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC (có hiệu lực từ 10/08/2020) quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chánh án Tòa án như sau:

   Chánh án Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm của các cơ quan, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân; hành vi vi phạm của công chức hoặc người không phải là công chức do mình trực tiếp quản lý được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định tại Điều 14 và Điều 21 của Luật Tố cáo.

   Trên đây là quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chánh án Tòa án khi đưa quy định mới vào áp dụng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn