Thành phố trực thuộc trung ương phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Ngày hỏi:17/08/2018

Tôi hiện đang tìm hiểu về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị để phục vụ cho nhu cầu công việc. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc trung ương được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Hải Yến - Bình Phước

  • Tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, theo đó:

   1. Quy mô dân số từ 1.500.000 người trở lên.

   2. Diện tích tự nhiên từ 1.500 km2 trở lên.

   3. Đơn vị hành chính trực thuộc:

   a) Số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 11 đơn vị trở lên;

   b) Tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên.

   4. Đã được công nhận là đô thị loại đặc biệt hoặc loại I; hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt hoặc loại I.

   5. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

   Trên đây là tư vấn về tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc trung ương. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn