Thanh tra tỉnh là gì?

Theo dõi sự thay đổi của Tổ chức của Thanh tra tỉnh
Ngày hỏi:23/12/2017

Thanh tra tỉnh là gì? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Hoàng Phương Linh, hiện nay tôi đang làm việc tại Quận 10, Tp.HCM. Tôi cần tìm hiểu một số định nghĩa trong hoạt động thanh tra nhưng chưa tìm được văn bản quy định. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Thanh tra tỉnh là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.  

  • Theo quy định tại Điều 20 Luật Thanh tra 2010 thì thanh tra tỉnh được hiểu như sau:

   Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

   Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

   Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

   Phó Chánh Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra tỉnh.

   Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thanh tra tỉnh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Luật Thanh tra 2010.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn