Thanh tra việc giải quyết thôi việc đối với viên chức gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:16/10/2017

Nội dung thanh tra việc giải quyết thôi việc đối với viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Hòa Bình. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động thanh tra đối với việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Qua một vài tài liệu, tôi được biết, hiện nay, việc thanh tra được tiến hành trên nhiều nội dung. Cho tôi hỏi hoạt động thanh tra việc giải quyết thôi việc đối với viên chức gồm những nội dung nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Đặng Thùy Dung (dung***@gmail.com)

  • Ngày 10/12/2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2012/TT-BNV quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức. Thông tư này quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra (bao gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra) và nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

   Theo đó, nội dung thanh tra việc giải quyết thôi việc đối với viên chức là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 1 Điều 46 Thông tư 09/2012/TT-BNV. Cụ thể như sau:

   a) Căn cứ, lý do để giải quyết thôi việc đối với viên chức;

   b) Trình tự, thủ tục giải quyết thôi việc đối với viên chức trong các trường hợp: Thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục; do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn; khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

   c) Việc thực hiện trợ cấp thôi việc đối với viên chức.

   d) Những nội dung khác quy định tại Điều 38, Điều 39 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác về giải quyết thôi việc đối với viên chức.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về nội dung thanh tra việc giải quyết thôi việc đối với viên chức. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 09/2012/TT-BNV.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn