Thanh tra việc khen thưởng viên chức gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:16/10/2017

Nội dung thanh tra việc khen thưởng viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động thanh tra đối với việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Qua một vài tài liệu, tôi được biết, hiện nay, việc thanh tra được tiến hành trên nhiều nội dung. Cho tôi hỏi hoạt động thanh tra việc khen thưởng viên chức gồm những nội dung nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Bùi Văn Đồng (0907****)

  • Ngày 10/12/2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2012/TT-BNV quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức. Thông tư này quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra (bao gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra) và nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

   Theo đó, nội dung thanh tra việc khen thưởng viên chức là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 44 Thông tư 09/2012/TT-BNV. Cụ thể như sau:

   Thanh tra công tác khen thưởng đối với viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 30 Thông tư này.

   Cụ thể là áp dụng quy định về thanh tra công tác khen thưởng công chức như sau:

   1. Thẩm quyền đề nghị khen thưởng.

   2. Việc đánh giá công chức trước khi khen thưởng.

   3. Việc đáp ứng tiêu chuẩn các danh hiệu của những công chức được khen thưởng.

   4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quyết định khen thưởng, thẩm quyền quyết định khen thưởng công chức.

   5. Những nội dung khác quy định tại Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; Thông tư số02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ và các quy định pháp luật khác về khen thưởng công chức.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về nội dung thanh tra việc khen thưởng viên chức. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 09/2012/TT-BNV.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn