Thế nào là vốn đầu tư?

26/04/2022

Tôi biết mới đây Quốc hội ban hành Luật đầu tư 2020, vậy cho tôi hỏi vốn đầu tư là gì? Mong nhận được giải quyết. Xin cảm ơn!

  • Khoản 23 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

   Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về khái niệm Vốn đầu tư.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn