Thời gian bị tạm giữ, tạm giam có được hưởng phụ cấp vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1/12/2019?

26/04/2022

Nếu cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng bị tạm giữ, tạm giam. Vậy thời gian bị tạm giữ, tạm giam có được hưởng phụ cấp vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1/12/2019? Cảm ơn!

  • Theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019) quy định về Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp. Theo đó:

   Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này, gồm: Thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

   Như vậy, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức... đang hưởng chế độ công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian này sẽ không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn