Thời gian bị tạm giữ, tạm giam có được xét nâng bậc lương thường xuyên không?

Ngày hỏi:13/03/2019

Tôi là công chức Nhà nước, tôi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để được xét nâng luơng thường xuyên nhưng vừa qua do có một số chuyện xảy ra nên tôi cò bị tạm giam vài ngày để làm rõ một số vấn đề, do đó mà tôi muốn tìm hiểu rõ để biết là thời gian bị tạm giữ, tạm giam có được xét nâng bậc lương thường xuyên không?

(quang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điểm c Khản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, có quy định:

   Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

   - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;

   - Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

   - Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

   Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điểm này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.

   ** Tuy nhiên, tại Khản 4 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV có quy định chi tiết hơn về việc bị tạm giữ, tạm giam có được xét nâng bậc lương thường xuyên hay không như sau:

   Trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan, sai sau khi bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức) thì thời gian này được tính lại các chế độ về nâng bậc lương thường xuyên như sau:

   - Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam do oan, sai được tính lại vào thời gian để xét nâng bậc lương;

   - Không thực hiện kéo dài thời gian xét nâng bậc lương đối với các hình thức kỷ luật do oan, sai;

   - Được truy lĩnh tiền lương, truy nộp bảo hiểm xã hội (bao gồm cả phần bảo hiểm xã hội do cơ quan, đơn vị đóng) theo các bậc lương đã được tính lại.

   => Như vậy, nếu thời gian bị tạm giữ tạm giam mà do oan, sai thì được tính lại vào thời gian để xét nâng bậc lương.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn