Thời gian đuợc trình huân chuơng lao động hạng 3

26/04/2022
Một số cán bộ, công chức các sở, ban, ngành trong tỉnh hỏi: Cá nhân đến hết năm công tác 2013 có 7 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, có 2 lần được tặng Bằng khen của tỉnh, bộ, ngành Trung ương, năm 2012 được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, như vậy phải đến năm 2016 mới được trình Huân chương Lao động hạng Ba có đúng không?
  • Theo quy định tại khoản 1, điều 44, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 thì tiêu chuẩn Huân chương Lao động hạng Ba đối với cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

   Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và có hai lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc một lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;

   Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội đồng khoa học cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

   Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

   Về các trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, thì sau 2 năm được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ mới đề nghị xét tặng Huân chương được quy định tại khoản 20, Điều 53, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-10-2010 của Chính phủ áp dụng cho các trường hợp tiêu chuẩn Huân chương bắt buộc phải có Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

   Như vậy trường hợp trên nếu cá nhân thực sự xuất sắc tiêu biểu nhất của sở, ban, ngành tỉnh hoặc huyện, thành phố thì hết năm công tác 2013 đủ tiêu chuẩn trình Huân chương Lao động hạng Ba.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn