Thời gian hưởng phụ cấp thu hút cho đối tượng công tác tại xã đặc biệt khó khăn?

26/04/2022
Theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thì xã mới được công nhận là xã đặc biệt khó khăn. Vậy xin hỏi chế độ phụ cấp thu hút theo Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với xã vừa được công nhận theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg sẽ được hưởng chế độ bắt đầu từ tháng 01/2014 đúng hay không? Và thời gian được hưởng chế độ là mấy năm, kết thúc vào tháng năm nào? Xin cho biết cụ thể? Xin cảm ơn?
  • Công ty luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi như sau:

   Theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hưởng chế độ trợ cấp thu hút được quy định như sau:

   Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

   a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

   b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2011.

   Như vậy:

   - Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày 01/03/2011.

   - Nếu đến công tác sau ngày 01/03/2011 thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Trong cả hai trường hợp nêu trên, thời gian hưởng là không quá 5 năm. Tuy nhiên, khi nào xã không còn trong diện khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thì các đối tượng sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút nữa, cho dù thời gian hưởng chưa được 5 năm.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn