Thời gian làm việc hợp đồng có đóng bhxh có tính để xét bổ nhiệm chức danh khi trúng tuyển viên chức?

26/04/2022

Với trường hợp trước khi trúng tuyển viên chức, người lao động có thời gian làm việc đóng bhxh. Vậy cho hỏi khi xét để bổ nhiệm chức danh thì thời gian làm việc hợp đồng và đóng bhxh trước đó có tính để xét bổ nhiệm chức danh không? 

  • Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, có quy định:

   Điều 10. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự.

   Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

   => Như vậy, theo quy định trên thì thời gian bạn làm việc hợp đồng có đóng bhxh bắt buộc có làm nhứng công việc chuyên môn nghiệp vụ với công việc sau khi được tuyển dụng thì vấn tính thời gian để xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho bạn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn