Thời gian tại ngũ của quân nhân có được tính vào thời gian công tác không?

26/04/2022

Tôi sắp được ra quân và dự định sẽ vào làm việc tại một công ty kinh doanh văn phòng phẩm. Xin hỏi, thời gian tại ngũ của tôi có được tính vào thời gian công tác không?

  • Có rất nhiều bạn cũng lo lắng và băn khoăn như bạn khi chuẩn bị ra quân, để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn đã có những quy định cụ thể về vấn đề này.

   Tại khoản 4, Điều 8 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, quy định như sau:

   “Hạ sĩ quan, binh sĩ được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ sở kinh tế đó”.

   Đối chiếu với các quy định trên thì thời gian tại ngũ của bạn được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của công ty.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn