Thủ tục hành chính quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

Ngày hỏi:01/07/2019

Chào các chuyên viên tư vấn. Làm ơn cho tôi hỏi: Thủ tục hành chính quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh bao gồm những thủ tục nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thủ tục hành chính quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh quy định tại Quyết định 5551/QĐ-BCA-V19 năm 2015 về Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, cụ thể như sau:

   STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TTHC do Trung ương ban hành TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung Ghi chú

   C. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

   1

   Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

   Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

   Thực hiện tại cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện

   2

   Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

   Nt

   Thực hiện tại cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện

   3

   Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

   Nt

   Thực hiện tại cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện

   4

   Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1)

   Nt

   Thực hiện tại cấp Trung ương và cấp tỉnh

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn