Thủ tục hành chính thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã được bãi bỏ như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/12/2022

Thủ tục hành chính thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã được bãi bỏ như thế nào? Thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được bãi bỏ như thế nào? Thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã được bãi bỏ như thế nào? Nhóm thủ tục hành chính đăng ký thành lập hợp tác xã (1.005280) và đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã (1.005125) được cắt giảm như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi. 

  • 1. Thủ tục hành chính thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã được bãi bỏ như thế nào?

   Tại Tiết a Tiểu mục 1 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định thủ tục hành chính thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã được bãi bỏ như sau:

   a) Thủ tục hành chính 1: Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (1.004895)

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (HTX).

   Lý do: Thủ tục này chỉ dành cho các HTX thành lập trước năm 2012 đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, chuyển xuống đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Đến nay, thời hạn thực hiện chuyển đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật HTX năm 2012 đã hết.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   2. Thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được bãi bỏ như thế nào?

   Tại Tiết b Tiểu mục 1 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được bãi bỏ như sau:

   Thủ tục hành chính 2: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký HTX (1.004901)

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký HTX.

   Lý do: Thủ tục này chỉ dành cho các HTX đã đăng ký kinh doanh trước khi Luật HTX 2012 có hiệu lực và có nhu cầu được cấp đổi từ “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” sang “Giấy chứng nhận đăng ký HTX”.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   3. Thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã được bãi bỏ như thế nào?

   Tại Tiết c Tiểu mục 1 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã được bãi bỏ như sau:

   Thủ tục hành chính 3: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (2.002125)

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX).

   Lý do: Thủ tục này chỉ dành cho các LHHTX đã đăng ký kinh doanh trước khi Luật HTX 2012 có hiệu lực và có nhu cầu được cấp đổi từ “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” sang “Giấy chứng nhận đăng ký LHHTX”.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   4. Nhóm thủ tục hành chính đăng ký thành lập hợp tác xã (1.005280) và đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã (1.005125) được cắt giảm như thế nào?

   Tại Tiết a Tiểu mục 2 Mục III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định nhóm thủ tục hành chính đăng ký thành lập hợp tác xã (1.005280) và đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã (1.005125) được cắt giảm như sau:

   - Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

   + Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký thành lập các tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân (TCKTHTCTCPN)”.

   + Bỏ thành phần hồ sơ là “Phương án sản xuất, kinh doanh”.

   + Giảm thời gian giải quyết TTHC từ 05 ngày xuống 03 ngày.

   + Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các TCKTHTCTCPN thực hiện thủ tục trực tuyến.

   + Bổ sung thành phần hồ sơ: Bản sao Giấy tờ pháp lý hoặc số định danh của người đại diện theo pháp luật, các thành viên là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, tương tự như đăng ký doanh nghiệp.

   Lý do:

   + TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   + Giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết giúp tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện TTHC.

   + Việc thực hiện nộp hồ sơ TTHC bằng phương thức trực tuyến sẽ được sử dụng nhiều hơn vì quy định về thực hiện TTHC linh hoạt, nhanh chóng, đáp ứng tình hình thực tiễn của TCKTHTCTCPN.

   - Kiến nghị thực thi:

   + Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

   + Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn