Thủ tục, hồ sơ đề cử đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thủ tục, hồ sơ đề cử đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở được quy định như thế nào?

  • Thủ tục, hồ sơ đề cử đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở tại Hướng dẫn 04-HD/TW năm 2014 thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   - Đại biểu chính thức của đại hội nếu đề cử đảng viên chính thức trong đảng bộ không phải là đại biểu của đại hội để được bầu vào cấp ủy thì chuẩn bị hồ sơ đề cử, nộp đoàn chủ tịch đại hội. Hồ sơ đề cử gồm:

   + Phiếu đề cử (Mẫu số 2).

   + Phiếu đảng viên có xác nhận của cấp ủy cơ sở (mẫu 2 Hồ sơ đảng viên).

   + Bản kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân và gia đình của người được đề cử (theo quy định hiện hành của Thanh tra Chính phủ).

   + Giấy chứng nhận sức khoẻ của người được đề cử (theo quy định hiện hành của Bộ Y tế).

   + Bản nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt của người được đề cử (Mẫu số 3).

   + Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú của người được đề cử (Mẫu số 4).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn