Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

26/04/2022

Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Tuấn Phát, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định về  thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  • Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến được quy định tại Tiểu mục 11 Mục A Phần II Quyết định 2571/QĐ-BTP năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

   Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến xây dựng Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và gửi đến Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở để thẩm định.

   Cách thức thực hiện:

   Tổ chức đấu giá tài sản gửi Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đến Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở.

   Thành phần hồ sơ: Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

   Số lượng hồ sơ: Không quy định.

   Thời hạn giải quyết:

   Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

   Phí, lệ phí: Không quy định.

   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

   a) Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá trực tuyến;

   - Có đội ngũ nhân viên điều hành hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến;

   - Có phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành an toàn hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

   b) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu sau đây:

   - Đảm bảo tính an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập và toàn vẹn dữ liệu, việc tham gia trả giá, giá đã trả và các thông tin về người tham gia đấu giá;

   - Ghi nhận và lưu trữ tất cả mức giá được trả trong cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá trực tuyến;

   - Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá; trích xuất được lịch sử việc trả giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến;

   - Hiển thị mức giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 30 giây một lần để những người tham gia đấu giá có thể xem được.

   Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

   Căn cứ pháp lý:

   - Luật đấu giá tài sản.

   - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này, bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 2571/QĐ-BTP năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn