Thực hiện kiểm toán độc lập phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định như thế nào?

26/04/2022

Thực hiện kiểm toán độc lập phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định như thế nào? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Em tên là Lê Hoàng Vy, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành tài chính ngân hàng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc thực hiện kiểm toán độc lập phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. SDT: 016335****.

  • Việc thực hiện kiểm toán độc lập phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

   Theo đó, việc thực hiện kiểm toán độc lập phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng được quy định như sau:

   1. Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng phải thuê công ty kiểm toán độc lập kiểm toán một, một số hoặc tất cả các nội dung về tổ chức, hoạt động, tài chính khi xét thấy cần thiết trong các trường hợp sau đây:

   a) Tổ chức tín dụng có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;

   b) Tổ chức tín dụng được xem xét để chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt;

   c) Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt cần được đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ để làm cơ sở áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật;

   d) Tổ chức tín dụng được tổ chức lại theo quy định tại Điều 153 Luật Các tổ chức tín dụng;

   đ) Công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc của tổ chức tín dụng có dấu hiệu ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của tổ chức tín dụng;

   e) Đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng thuộc diện yếu kém cần phải xử lý, cơ cấu lại;

   g) Đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động và mức độ an toàn, lành mạnh của đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng để làm cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn;

   h) Trường hợp nội dung thanh tra, giám sát vượt quá khả năng thực hiện của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;

   i) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   2. Đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng phải thực hiện kiểm toán theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải thanh toán các chi phí kiểm toán.

   Ngoài ra, việc thực hiện kiểm toán độc lập phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng còn được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 03/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thực hiện kiểm toán độc lập phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 26/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn