Thượng tá nghỉ chờ hưu có được hưởng phụ cấp khu vực không?

26/04/2022

Tôi cấp bậc Thượng tá làm việc tại Phú Quốc, hiện đang nghỉ chờ hưu. Hỏi trong thời gian nghỉ chờ hưu tôi có được hưởng nguyên lương và các loại phụ cấp không? Nhất là phụ cấp khu vực.

 

  • Điều 3 Thông tư 153/2017/TT-BQP quy định về các chế độ nghỉ của sĩ quan như sau:

   1. Sĩ quan tại ngũ được hưởng các chế độ nghỉ sau:

   ....

   e) Nghỉ chuẩn bị hưu.

   2. Trong thời gian nghỉ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, sĩ quan được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp; được thanh toán tiền nghỉ phép theo quy định tại Thông tư số 13/2012/TT-BQP ngày 21/02/2012 của Bộ Quốc phòng quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, đơn vị Quân đội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/2012/TT-BQP).

   Theo quy định trên, trong thời gian nghỉ chờ hưu thì sĩ quan được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp. Do đó trường hợp của anh/chị sẽ vẫn được các khoản phụ cấp (cụ thể là phụ cấp khu vực) trong thời gian nghỉ chờ hưu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn