Tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

26/04/2022

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường là một trong những chức danh lãnh đạo. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường được quy định như thế nào? 

  • Tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường quy định tại Điều 9 Thông tư 77/2017/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

   1. Tiêu chuẩn về năng lực

   a) Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   b) Có năng lực tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về tài nguyên và môi trường phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; có khả năng xử lý có hiệu quả những tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách;

   c) Có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm điều hành, tổ chức, quản lý; có khả năng phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ được giao.

   2. Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

   3. Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, chương trình bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3.

   4. Có chứng chỉ ngoại ngữ (các ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) trình độ B hoặc A2 hoặc bậc 2 theo quy định hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

   5. Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và tương đương hoặc Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và tương đương trở lên.

   6. Được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc sở, ngành và tương đương.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn