Tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:09/03/2019

Theo thông tin tôi được biết Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới ban hành văn bản về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và phó Giám đốc sở. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định nay thì tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2019/TT-BTTTT, có hiệu lực ngày 19/04/2019, tiêu chuẩn chung chính trị, tư tưởng của chức danh Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông như sau:

   - Có tinh thần yêu nước; tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với lợi ích của Đảng, Nhà nước, dân tộc và nhân dân Việt Nam.

   - Có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị.

   - Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

   Trên đây là quy định về tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn