Tiêu chuẩn chung về phẩm chất đối với công chức kế toán, thuế, hải quan, dự trữ từ năm 2020

26/04/2022

 Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới được ban hành thì tiêu chuẩn chung về phẩm chất đối với công chức kế toán, thuế, hải quan, dự trữ được quy định cụ thể thế nào? Mong hỗ trợ!

  • Tiêu chuẩn chung về phẩm chất đối với công chức kế toán, thuế, hải quan, dự trữ được quy định tại Điều 4 Thông tư 77/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2020), cụ thể như sau:

   - Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

   - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

   - Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm; có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

   - Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 77/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn