Tiêu chuẩn để được tuyển chọn vào dân quân tự vệ

Ngày hỏi:15/03/2019

Tôi tên Thành Nam, thấy ở xã có lực lượng dân quân tự vệ, vì phần công việc cũng kah1 rãnh nên tôi muốn được tham gia để đóng góp sức mình. Nên cho tôi hỏi: để được tuyển chọn vào dân quân tự vệ thì tôi cần đáp ứng các tiêu chuẩn gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Luật dân quân tự vệ 2009, có quy định vị trí, chức năng của dân quân tự vệ:

   Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

   Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.

   Theo đó, độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình (Điều Luật dân quân tự vệ 2009) là: Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam, đến 45 tuổi đối với nữ.

   Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nồng cốt là 04 năm.

   Dân quân tự vệ nòng cốt là lực lượng gồm những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, được tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong các đơn vị dân quân tự vệ.

   Công dân Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt:

   - Lý lịch rõ ràng;

   - Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

   - Đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

   => Như vậy, để được tuyển chọn vào lực lượng dân quân tự vệ bạn cần dáp ứng các tiêu chuẩn trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn