Tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

26/04/2022

Tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Mai Linh, hiện đang làm việc tại Quận 1, Tp.HCM. Vì nhu cầu công việc, tôi đang tìm hiểu về các kỳ thi nâng Ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy định 06-QĐ/BTCTW năm 2015 về các kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Tại thời điểm nộp hồ sơ, người đăng ký dự thi phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ như sau:

   a) Về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

   b) Về trình độ lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận4 trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên của cơ quan có thẩm quyền.

   Trường hợp người dự thi làm công tác đảng, đoàn thể chuyên trách, có bằng cử nhân chính trị do hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoặc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trước đây cấp, được xác định là bằng chuyên môn và vận dụng đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

   c) Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24-01-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (được cấp trước ngày 16-3-2014)5 trở lên.

   d) Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11-3-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A (được cấp trước ngày 28-4-2014)6.

   đ) Về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

   - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;

   - Bằng Cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc bằng Cử nhân hành chính trở lên;

   - Trường hợp đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.

   e) Về tham gia biên soạn văn bản, nghiên cứu khoa học: Chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên ban nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng văn bản (nghị quyết, quy định, chỉ thị, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật), đề án, đề tài cấp huyện và tương đương trở lên mà cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được ban hành hoặc nghiệm thu.

   f) Về thời gian giữ ngạch: Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng) tính đến ngày 31-8-2015.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 06-QĐ/BTCTW năm 2015.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 1 Điều 3 Quy định năm 2015 06-QĐ/BTCTW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn