Tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác chức danh trưởng phòng Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt?

26/04/2022

Bạn Lương Thanh Thành với địa chỉ hộp thư thanhphelieu***@ gmail.com gửi đến ban biên tập câu hỏi: Để làm Trưởng phòng Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt thì đòi hỏi kinh nghiệm công tác như thế nào?

 

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Quyết định 789/QĐ-BTC 2019 quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính quy định về kinh nghiệm công tác của chức danh Trưởng phòng Phòng Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt cụ thể như sau:

   ...

   3. Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý: Có thời gian công tác trong ngành Tài chính tối thiểu từ 05 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 03 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao (trừ trường hợp nguồn cán bộ từ nơi khác chuyển đến theo chủ trương của cấp có thẩm quyền); có thời gian đảm nhiệm chức vụ quản lý Phó Trưởng phòng hoặc tương đương tối thiểu từ 01 năm trở lên (trường hợp bổ nhiệm tại chỗ).

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn