Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của lãnh đạo cấp phó trở xuống tại các đơn vị hải quan

Ngày hỏi:15/10/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của lãnh đạo cấp phó trở xuống tại các đơn vị hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của lãnh đạo cấp phó trở xuống tại các đơn vị hải quan quy định tại Điều 4 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

   - Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân. Tích cực tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết là hiện đại hóa ngành Hải quan.

   - Có bản lĩnh chính trị vững vàng. Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan và nơi cư trú. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng.

   - Có tư tưởng đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Không có các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Phục tùng sự phân công của tổ chức và sự chỉ đạo của cấp trên.

   - Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực. Có tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh.

   - Chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn