Tiêu chuẩn tuyển chọn và quân hàm trong ngành công an

26/04/2022

Tiêu chuẩn tuyển chọn và quân hàm trong ngành công an được quy định thế nào? Hiện tại tôi đang học thạc sĩ Luật kinh tế. Nếu tôi xin chuyển qua công tác trong ngành công an thì sẽ được phong quân hàm gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Trường hợp của bạn đang học thạc sĩ Luật kinh tế, như vậy bạn hoàn toàn đủ điều kiện để được tuyển chọn vào ngành Công an, thuộc trường hợp ưu tiên tuyển chọn.

   Vấn đề này được quy định tại Điều 4 Nghị định 103/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

   1. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

   a) Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   b) Bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt; tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ tuyển dụng;

   c) Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu phù hợp với công tác công an.

   2. Điều kiện tuyển chọn:

   a) Công an nhân dân có nhu cầu;

   b) Bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này.

   Đồng thời, Điều 5 Nghị định 103/2015/NĐ-CP cũng quy định

   Điều 5. Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh vào Công an nhân dân

   1. Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân.

   2. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể về chính sách thu hút, thủ tục tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp vào Công an nhân dân. Các cơ sở đào tạo ngoài Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho Bộ Công an thực hiện tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc theo nhu cầu.

   Khi được tuyển chọn vào ngành công an, việc xét quân hàm trong trường hợp của bạn sẽ căn cứ vào các Quyết định và cơ chế ngành Công an để xét quân hàm cho bạn theo Điều 20 Luật Công an nhân dân 2014.

   Trên đây là quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn và quân hàm trong ngành công an. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 103/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn