Tiêu chuẩn về chuyên môn đào tạo của Chi cục trưởng Chi cục hải quan

Ngày hỏi:15/10/2019

Tìm hiểu quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo ngành Hải quan. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn về chuyên môn đào tạo của Chi cục trưởng Chi cục hải quan được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về chuyên môn đào tạo của Chi cục trưởng Chi cục hải quan quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

   - Đối với chức danh Trưởng phòng, Chi cục trưởng và tương đương thuộc các đơn vị tại cơ quan Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng: phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác được giao (không phân biệt độ tuổi).

   - Đối với chức danh Trưởng phòng, Chi cục trưởng và tương đương tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (trừ các Cục Hải quan Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng): phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác được giao. Riêng công chức dưới 45 tuổi, phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác được giao.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn