Tiêu chuẩn về hiểu biết của Giám đốc sở tư pháp

26/04/2022

Theo quy định mới thì tiêu chuẩn về hiểu biết của Giám đốc sở tư pháp được quy định như thế nào? Mong nhận được giải đáp của anh chị.

  • Theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư 10/2019/TT-BTP (Có hiệu lực từ 12/02/2020) quy định tiêu chuẩn về hiểu biết của Giám đốc sở tư pháp, cụ thể như sau:

   - Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát triển của ngành Tư pháp;

   - Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về ngành Tư pháp và các văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

   - Hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp, pháp luật;

   - Nắm vững các nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc và mối quan hệ trong công tác của hệ thống chính trị trên địa bàn cấp tỉnh; có hiểu biết về khoa học lãnh đạo, quản lý;

   - Hiểu biết tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của địa phương, đối ngoại của đất nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Thông tư 10/2019/TT-BTP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn