Tiêu chuẩn về hiểu biết của Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc cơ quan thuộc Tổng cục Thuế

26/04/2022

Tiêu chuẩn về hiểu biết của Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc cơ quan thuộc Tổng cục Thuế được quy định như thế nào? Rất mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập.

  • Tiêu chuẩn về hiểu biết của Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc cơ quan thuộc Tổng cục Thuế quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

   - Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội.

   - Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

   - Hiểu biết toàn diện về nghiệp vụ, chuyên môn của ngành và hiểu biết sâu về lĩnh vực công tác được phân công đảm nhiệm; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành.

   - Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn