Tiêu chuẩn về hiểu biết của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan Tổng cục Thuế

26/04/2022

Bạn Ngọc Minh có mail là ngocminh***@gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập mong nhận phản hồi: Tiêu chuẩn về hiểu biết của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan Tổng cục Thuế được quy định như thế nào?

  • Tiêu chuẩn về hiểu biết của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan Tổng cục Thuế được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

   - Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về tài chính, thuế.

   - Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thuế.

   - Hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực công tác; hiểu biết về khoa học quản lý, tổ chức, điều hành;

   - Có kiến thức về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn