Tiêu chuẩn về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý của chức danh Tổng cục trưởng thuộc Bộ Tài chính

26/04/2022

Công tác tại một đơn vị thuộc ngành Hải quan, tôi hiện đang tìm hiểu về tiêu chuẩn kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý của chức danh Tổng cục trưởng thuộc Bộ Tài chính. Nhờ Quý báo thông tin giùm.

  • Tiêu chuẩn về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý của chức danh Tổng cục trưởng thuộc Bột Tài chính quy định tại Điều 4 Quyết định 1323/QĐ-BTC năm 2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Có thời gian công tác trong ngành Tài chính tối thiểu từ 07 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 05 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao (trừ trường hợp nguồn cán bộ từ nơi khác chuyển đến theo chủ trương của cấp có thẩm quyền);

   - Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng cục trưởng hoặc lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Bộ tối thiểu từ 03 năm trở lên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn