Tiêu chuẩn về năng lực của Trưởng phòng Dự toán thu thuế Tổng cục thuế

26/04/2022

Tôi là viên chức đang công tác tại chi cục thuế, tôi đang tìm hiểu các tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo trong cục thuế. Anh chị cho tôi hỏi để làm Trưởng phòng Dự toán thu thuế Tổng cục thuế thì cần có tiêu chuẩn về năng lực như thế nào?

 

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế cụ thể như sau:

   ...

   2. Năng lực

   - Có năng lực tổ chức, điều hành, phối hợp xử lý thông tin trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

   - Có năng lực tham mưu, quản lý; năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả công việc; đề xuất, phối hợp với cấp có thẩm quyền hoàn thiện các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ được giao.

   - Có tư duy đổi mới năng động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến trong công việc.

   - Có khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng; được công chức, người lao động trong đơn vị tín nhiệm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn