Tiêu chuẩn về năng lực và uy tín của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:09/03/2019

Xin chào, được biết Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới ban hành văn bản về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và phó Giám đốc sở. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định nay thì tiêu chuẩn về năng lực và uy tín của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 01/2019/TT-BTTTT, có hiệu lực ngày 19/04/2019, tiêu chuẩn năng lực và uy tín của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

   1. Có năng lực quản lý, điều hành, phối hợp công tác; có tư duy đổi mới; có tầm nhìn.

   2. Có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực tham mưu, tổng hợp, phân tích, dự báo; có khả năng hoạch định chính sách, mục tiêu, chiến lược, kế hoạch.

   3. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực phụ trách để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   4. Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong giải quyết công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

   5. Có khả năng quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể, cá nhân.

   6. Có khả năng áp dụng và chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

   7. Được cấp trên/cấp dưới, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tin tưởng, tín nhiệm.

   Trên đây là quy định về tiêu chuẩn về năng lực và uy tín của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn