Tiêu chuẩn về trình độ của Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng đơn vị Hải quan

Ngày hỏi:15/10/2019

 Theo quy định thì tiêu chuẩn về trình độ của Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng đơn vị Hải quan được quy định như thế nào? 

  • Tiêu chuẩn về trình độ của Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng đơn vị Hải quan quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

   2.1. Trình độ chuyên môn đào tạo:

   Đối với chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng và tương đương:

   - Đối với chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng và tương đương thuộc các đơn vị tại cơ quan Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng: phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác được giao (không phân biệt độ tuổi).

   - Đối với chức danh Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng và tương đương tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (trừ các Cục Hải quan Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng): phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác được giao. Riêng công chức dưới 45 tuổi, phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác được giao

   2.2. Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ:

   - Đáp ứng các yêu cầu về năng lực và trình độ đào tạo của ngạch Kiểm tra viên hải quan hoặc tương đương theo quy định.

   - Có kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

   2.3. Các chứng chỉ điều kiện:

   - Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

   - Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B trở lên hoặc sử dụng được tiếng nước láng giềng có chung đường biên giới trong giao tiếp và công việc đối với các trường hợp công tác tại biên giới đất liền.

   - Sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác và yêu cầu hiện đại hóa ngành Hải quan.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn